Tenta 101 informationsdokument

Här finner man SNZ:as Tenta 101 dokument, där vi går igenom hur en tenta på Chalmers fungerar. Mer information kan man även hitta på via denna länk.