Är du intresserad av att vara handledare 2024? 

Vi behöver många handledare i våran introprogrammeringskurs vi håller för nollan under mottagningen, och här nedan ligger nu anmäla ute! Är du intresserad skicka in en ansökan!

Varför vara handledare?

 • Man får lära känna Nollan och hjälpa dem på deras nya Chalmers resa.
 • Det är ett betalt jobb med timlön.
 • Det är väldigt kul att vara handledare!
 • Flexibelt, då man själv får säga till vilka tillfällen man kan jobba.


Vad kräver vi av våra handledare?

 • Goda programmeringskunskaper - dvs du ska vara tillräckligt bekväm med Python för att kunna lära ut baserna, du behöver dock inte vara någon expert.
 • Vi kräver ej att ni ska kunna svara på alla frågor ni får.
 • Ett gött och hjälpsamt humör är dock fördelaktigt  :)

Vad är introprogrammeringskursen?

 • Kursens syfte är att introducera Nollan till Python och proggrameringstänket, samt för att underlätta för de studenter som inte tidigare läst någon programeringskurs under tex. gymnasiet.
 • Kursen är ej betygsatt på något sätt, utan är endast där för att fungera som ett stöd för Nollan.
 • Kursen pågår under de 2 första veckorna av mottagningen, dvs v.34-v.35
 • Totalt är det 6 separata tillfällen som är utspridda på dessa veckor, och man får välja själv hur mycket man kan vara med.

Ansök handledare för HT 24 här!

 
 
 
 
 
unsplash