Bra länkar

Minikurser

LaTeX wiki

LTteX är det språk som alla Z-teknologernas raporter efter LP2 år 2 kommer vara skrivna i.

Crashcourse i C

A summary of all the basics in C

Control Crashcourse series

Crashcourse that can help in the courses "Grundläggande Reglerteknik" and "Linear Control System Design"


Övriga länkar

Tentastatestik

https://tentahjalpen.se/#/

 

Programplanen för Z

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/Sidor/SokProgramutbudet.aspx?program_id=1700&parsergrp=1

 

Hitta gamla kursankäter

Studiemodulen För Z

Tenta101 infopapper