Studiemodulen För Z

OBS! Denna studie modul är inte updaterad sedan 2021 (uppdatering jobbas på), vilket innebär att en del av informationen kan vara daterad, och därmed ej stämma helt. Det finns dock en del nytting information om man vill läsa igenom det ändå.