Det är vi

som är SNZ!

Hejsan!

Det är vi som är Studienämnden för Automation och Mekatronik, vilket innebär att vi jobbar med att kvalitetssäkra programmet samt agerar som länken mellan studenterna och programmet. Om du har några studierelaterade frågor kan vi alltid hjälpa dig!

Mottagningen

Vi i SNZ har satt ihop lite resurser för dig som är ny på Chalmers och Z programmet. Kolla gärna igenom det! Vår introprogrammeringskurs hålls av oss under de två första mottagningsveckorna så att de som inte programmerat  innan får en chans att få lite kött på benen innan kursstarten, men självklart kan man gå igenom innehållet närsom! I studiemodulen hittar man en massa bra information om hur allt från tentor till internet fungerar på Chalmers, så läs den också!

Hur kan vi hjälpa er andra studenter?

Kontakta Professorerna

SNZ kan hjälpa er att kontakta professorer vid behov, då ord från oss på SNZ ofta kan väga tyngre. Fall då vi kan kontakta professorer är till exempel om studenterna i en kurs inte får svar och resultat på tentor, labbar och dylikt i tid. Vi ser då till att ni får en uppdatering från professorn om hur rättningen går.

Förbättra kurser

Vi i SNZ får in många klagomål och kritik från många, inte alltid så glada, studenter angående kurserna. Denna kritik och dessa klagomål sammanställer vi för att sedan kunna analysera och förbättra de kurser som har problem. Mycket av informationen vi går på när vi analyserar och föreslår förändringar kommer från kursenkäterna som skickas ut vid slutet av varje kurs, så snälla fyll i dem, så vi kan göra vårt jobb!

Accelerera problemlösning

Om problem i en kurs är seriösa, eller om det är många som har problem med samma sak i en kurs, så kan vi på SNZ se till att högre insatser vidtas och se till att förändring sker. Exempel om ni studenter tycker att det hade underlättat att läsa kurser i en annan ordning, kan vi föra det vidare till kursansvarig m.m. och försöka driva igenom en förändring i programplanen eller liknande.

Kontakt metoder

Det finns många sätt att kontakta oss!

Online

Mail: snz@ztek.se

Facebook: SNZ-Studienämnden Z

Instagram: snz_chalmers

Öppna möten

Alla SNZ:as möten är öppna möten vilket innebär att alla zäta teknologer är varmt välkomna att delta på ett möte om så önskas. Möterna hålls varje onsdag kl 12 i lokalen Örebro. Hur man hittar till lokalen beskrivs här.

Vi i SNZ är ju studenter på Z precis som ni, vilket innebär att om ni ser en av oss på campus så är det bara att ta tag i oss och klaga på. Det kaske dock inte alltid är lättast att hitta oss på campus, så en av de andra medoterna skulle nog rekomenderas.

I person

Sociala medier

Instagram

Facebook

unsplash