Välkommen

till SNZ's 

hemsida


Hej!

Det är vi som är Studienämnden för Automation och Mekatronik. Vi agerar som länken mellan studenterna och programmet. Om du har några studierelaterade frågor kan vi alltid hjälpa dig 

Mottagningen

Vi i studienämnden har också satt ihop lite resurser för dig som är ny på chalmers.

Vakanta poster 2022-23, Sök!

SNZ har lite flytande arbetsstruktur bland ledamöter där de olika posterna agerar som projektledare på sina ansvarsområden. Nedan hittas de poster som inte är fylda i år och som går utmärkt för vem som hälst att söka när som hälst. Vi har också en rullande aspning som sträcker sig över hela året där man kan testa på kommitteen och vårt arbete.


Vill du vara en del av Z's viktigaste kommittee, njuta av kommitteelivet, ha massvis med skoj och samtidigt lära dig mer om högskolan, kåren och sektionen?

Kontakta oss då gärna så hjälper vi dig bli ett del av vårt team.


   Studienämndens

   styre

   • Vice Ordförande & Utbildningsansvarig

   Kallas Zkolfux. Är i SNZ en egen post. Vice Ordförande ska vara ordförande behjälplig i hens dagliga åtaganden och inte bara kunna ersätta ordförande om hen inte kan. Vice ordf ansvarar också för att hålla kontakt med sektionen och ansvarar för Ztudieutzkottet


   •  Arrangemangsansvarig

   Kallas Skôj koryfé. Är ansvarar för studienämndens studentlivs-arrangemang och den sidan av studienämnden. Bör i studienämndens andra försöka se till att arbetet genomsyras av god stämmning och se till att studienämnden internt också har massa roligt ihop.
   Studienämndens Ztudieutzkott

    • Infoansvarig

    Är ansvarig för att gå ut med information vid alla SNZ’s tillgängliga infokanaler såsom activity@z, veckomailet och posters samt ha koll på personuppgifter enligt GDPR. Är också ansvarig för att studenter får veta om programledningens arbete med programmet. Ska se till att SNZ finns med i så många veckomejl som möjligt.

    • Kursutverderingsansvarig 

    Kallas Inzpektor. Samordnar så att minst en person från SNZ går på varje kursutverdering och ser till att införskaffa mötesprotokoll från varje möte till vår drive. För att SNZ ska kunna ha ett arkiv om hur en kurs har utvecklats


    • Klassrepresentantsansvarig

    Sammordnar inval av klassrepresentanter till SNZ’s arbetsgrupp för klassrepresentanter. Denna arbetsgrupp finns för att ge SNZ en inblick i vad de olika klasserna tycker och tänker i den aktuella läsperioden. Klassrepresentantsansvarig är ansvarig för att fixa ett Tack-Klassrepresentanter-kalas i slutet av verksamhetsåret.

    • Masteransvarig

    Ansvar för att hålla kontakt med MPSYS och ha koll på kursutvärderingarna för mastern. Det är bra om personen i fråga går mpSys, men om så inte skulle vara fallet är det en bra idé att söka upp och gå med i eventuell facebook grupp eller liknande för mpSys.
    Masteransvarig har även traditionellt varit matansvarig och därmed blivit kallad Masterchef


     SNZ's arbetsgrupp

     • Klassrepresentant Z1 - Två platser
     • Klassrepresentant Z2 -Två platser
     • Klassrepresentant Z3 -Två platser
     • Klassrepresentant MPSYS

     Är du sugen på att se vad SNZ gör och lära dig mer av vad som pågår bakom ridåerna på programmet?

     Tveka inte att kontakta oss!

     Studienämndens Skôjutskôtt


      • PR-ansvarig


      Är ansvarig för SNZ’s ansikte utåt och rekrytering. Sköter SNZ’s hemsida, facebook, mm och se till att Snz syns utåt. Är ansvarig för att inför alla SNZ’s arrangemang gå ut med information i alla SNZ’s tillgängliga infokanaler, kreativ marknadsföring är också välkommen. Är projektledare för azpen

      • Mat- & fikaansvarig

      Ansvarar för framtagandet av inköpslistor och maten på SNZ’s fysiska arr. Därtill är hen också Örebros bästa kakleverantör, beskyddare av recept, kaffebryggarens mästare. Ja denna post har många namn, men en sak är säker; Dit SNZ går följer alltid fikat. Kombineras ofta med masteransvarig och bildar posten Masterchef.

      • Örebroansvarig

      Har ett extra öga på kommunikationen med de andra kommitteerna i örebro. Tillhandahåller också örebroreglementet och ser till att andra kommitteer följer detta. Driver äskningsansökningar till ztyret om örebro upprustningar och styr upp Örebro som ett trevligt mötes/kommitteerum.
      Kombineras ofta med Materialansvarig.


      • Materialansvarig

      Kallas för Kleptoman. Tillhandahåller SNZ’s materiel och materiel införskaffning. Varje års Materialansvarig har oftast kommittenamnet Smaug.
      Ej namngivna ledamöten


      • Ledamot 1 
      • Ledamot 2
      • Ledamot 3
      • Ledamot 4

      Frågor

      Vi har nyligen startat ett arkiv med vanliga frågor som ett stöd för Z-Studenter. 

      Kontakta oss

      Vill du kontakta SNZ, har en fråga eller har du helt enkelt klagomål som angår dina kurser?


      Då är det bara att fylla i formuläret nedan så återkommer vi med svar snarast!