Välkommen

till SNZ's 

hemsida


Hej!

Det är vi som är Studienämnden för Automation och Mekatronik. Vi agerar som länken mellan studenterna och programmet, så om du har några studierelaterade frågor kan vi alltid hjälpa dig 

Vakanta poster 2021, Sök!

SNZ har lite flytande arbetsstruktur bland ledamöter där de olika posterna agerar som projektledare på sina ansvarsområden. Nedan hittas de poster som inte är fylda i år och som går utmärkt för vem som hälst att söka när de vill.

  • Matansvarig 

Faller ofta på master ansvarig och benäms då som masterchef. Ansvarar för framtagandet av inköpslistor och maten på SNZ's fysiska arr.  Kombineras ofta med masteransvarig och bildar posten Masterchef.

  • Fikaansvarig

Örebros bästa kakleverantör, beskyddare av recept, kaffebryggarens mästare. Ja denna post har många namn, men en sak är säker; Dit SNZ går följer alltid fikat.


  • Kleptoman

Material ansvarig. TIllhandahåller SNZ's materiel och materiel införskaffning. Ofta kallad Smoug och är också Örebroansvarig.

  • Kursutverderingsansvarig

Denna post är ansvarig för att påminna studenter om kursutverderningarna genom info och kursutverderingsfika när det passar.

  • Arrangamangsansvarig

Projektledare för de fysiska arangemang som SNZ håller i, t.ex Julmustprovning, bokbazaren, m.m. 

  • Klassrepresentantsansvarig

Kontaktperson och sammordnare av alla klassrepresentanter, dessa i sin tur ger SNZ en värdefull info i vad de olika klasserna tycker.  

  • Klassrepresentant Z1
  • Klassrepresentant Z2
  • Klassrepresentant Z3
  • Klassrepresentant Master

Är du sugen på att se vad SNZ gör och lära dig mer av vad som pågår bakom ridåerna på programmet?

Tveka inte att kontakta oss!

Kontakt

Har du en fråga eller klagomål angående dina kurser? Då är det bara att fylla i formuläret till höger och så återkommer vi snarast!