SÖK SNZ 

SNZ har många poster, så det finns alltid plats för fler! Du kan söka närsomhelst och bli en del av vår fina kommittée genom att höra av dig till oss!

VARFÖR SÖKA SNZ?

MÖJLIGHET ATT FÖRBÄTTRA PROGRAMMET

KURSUTVÄRDERINGS-BELÖNINGAR 

INTERNREPP, GEMENSKAP, OCH ÖREBRO

SNZ: BRA FÖR CV:ET

Vill du förbättra programmet? Vill du se till att din och dina klasskamraters utbildning går så smidigt som möjligt? Gillar du att hålla dig updaterad om programmet? Eller har du någon vendetta mot någon kurs? Då passar SNZ definitift för dig!

Som medsittande i SNZ kommer du få bidra till att göra din och dina vänners skolgång bättre. Du kan till exempel hjälpa till  med att göra arbetsbördan mer jämnt uppdelad över LP:arna och se till kursernas innehåll är rimlig.

Som medsittande i SNZ representerar du studenterna på kursmöten efter varje läsperiod. Vilket innebär att du får gå igenom kurserna och deras feedback, och precis som de "vanliga" kursrepresentanterna blir vi kompenserade med 200 kroner per möte att använda i Store. 

Vi i SNZ har självklart internrepp, det vill säga att vi utför roliga teambuilding aktiviteter med resten av SNZ (som t.ex go-karting eller bowling). Vi har även möten varje vecka, vilket innebär att vi som sitter i SNZ får en härlig gemenskap. Som medsittande i SNZ får du även tillgång till Örebro, vilket är vårt vackra mötesrum. En gång i tiden var Örebro bara SNZs, men nu delas den med några andra kommitteer och utskott från Zäta och M, vilket innebär att det är lätt att springa på folk från andra kommiterer och utskott.

Om man inte övertygats av de tidigare punkterna, så kanske denn kan övertyga; Att vara en del av SNZ visar ett stort intresse av din utbildning och engagemang som generellt ser väldigt bra ut på ett CV. Det ger dig också erfarenhet av att leda projekt, vilket också kan se bra ut för en arbetsgivare. Vidare ger SNZ dig möjlighet att umgås med studenter i andra årskurser, vilket skapar kontakter som kan hjälpa i framtiden.

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Kontakta oss!

Våra Poster

Vi i SNZ har många poster, varav vi just nu endast fyller upp 6 st av dem. Här är en kort sammanfattning av alla våra poster, och de som är lediga är markerade med *. Vill du ha mer information om någon av posterna, eller kanske boka in ett möte med oss hör av dig till oss på vår mejl, så återkommer vi innom kort!

Nämndeman/Ordförande

Är ansvarig för gruppens sammanhållning och har ett övergripande ansvar för SNZ och dess styrelse. Ordförande kallar till möten och ser till att möteshandlingar finns inför alla studeinämndens möten. Sköter den huvudsakliga kontakten med högskolan och kåren. Går på UU-Möten och ser till att PL möten blir av 1-2 gånger per LP. Traditionsenligt brukar ordförande ha på sig Chalmersmössan vid alla av Studienämndens arrangemang.


Kazzör

Handhar ekonomin och sköter därmed också äskningen från PL i samråd med ordförande. Är ekonomiskt ansvarig och ska vara kommitten behjälplig i ekonomiska frågor.


Informationsannsvarig

Är ansvarig för att gå ut med information vid alla SNZ’s tillgängliga infokanaler såsom activity@z, veckomailet och posters samt ha koll på personuppgifter enligt GDPR. Är också ansvarig för att studenter får veta om programledningens arbete med programmet. Ska se till att SNZ finns med i så många veckomejl som möjligt.


Klassrepresentantansvaring*

Sammordnar inval av klassrepresentanter till SNZ’s arbetsgrupp för klassrepresentanter. Denna arbetsgrupp finns för att ge SNZ en inblick i vad de olika klasserna tycker och tänker i den aktuella läsperioden. Klassrepresentantsansvarig är ansvarig för att fixa ett Tack-Klassrepresentanter-kalas i slutet av verksamhetsåret.


PR-ansvarig

Är ansvarig för SNZ’s ansikte utåt och rekrytering. Sköter oftast SNZ’s hemsida, facebook, instagram m.m. och ser till att Snz syns utåt. Är ansvarig för att inför alla SNZ’s arrangemang gå ut med information i alla SNZ’s tillgängliga infokanaler, kreativ marknadsföring är också välkommen. Är projektledare för azpen


Örebroansvarig*

Har ett extra öga på kommunikationen med de andra kommitteerna i örebro. Tillhandahåller också örebroreglementet och ser till att andra kommitteer följer detta. Driver äskningsansökningar till ztyret om örebro upprustningar och styr upp Örebro som ett trevligt mötes/kommittérum. Denna  post kombineras ofta med Materialansvarig.


Ledarmot 1

Vi har fyra stycken poster utan specifierade namn, då dessa poster inte historiskt sett har några specifika arbetsområden, utan dessa poster fixar med det som behövs.

Idag sitter ledarmot 1 som webbansvarig och ser till att hemsidan är uptaderad och fungerar så som den ska, så varje ledarmot fyller alltså en plats som behövs.


Ledarmot 3

Vi har fyra stycken poster utan specifierade namn, då dessa poster inte historiskt sett har några specifika arbetsområden, utan dessa poster fixar med det som behövs.

Idag fungerar ledarmot 3 lite som PR-ansvarig, men gör även annat som behövs.